Vakıf Yatırım Yükleniyor

3Ç18 Kar Beklentileri / 23 Ekim 2018

3Ç kur hareketleri şirket karlarını etkilerken karşılık giderleri bankaların karlarını sınırlayacak

25 Ekim’de Ford Otosan’ın finansal sonuçlarını açıklamasıyla öneri listemizdeki banka dışı şirketlerin 3Ç18 finansal sonuç açıklama dönemi başlamış olacak. Bankalardan ise ilk olarak Akbank 24 Ekim’de finansal sonuçlarını açıklayacak. Banka dışı şirketlerin 3Ç18 konsolide olmayan finansal sonuçlarını 30 Ekim tarihine kadar, konsolide sonuçları ise 9 Kasım tarihine kadar açıklamaları gerekiyor. Bankalar ise 9 Kasım tarihine kadar solo finansallarını açıklamış olacaklar.

3Ç18’de en çok kar düşüşünü HALKB’de bekliyoruz

  • Öneri listemizde bulunan bankaların 3Ç18’de toplam net karlarının bir önceki çeyreğe göre %24 gerilemesini bekliyoruz. 3Ç18’de kurdaki artış ve intikaller nedeniyle bankaların takipteki kredi oranlarında artış beklerken, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerindeki artışın olumlu etkisine karşın büyümenin zayıf olduğu bu çeyrekte TL maliyetlerin artmasıyla karlılıkların olumsuz etkilendiğini düşünüyoruz.
  • 3Ç18’de Albaraka Türk’ün çeyreksel bazda net ticari kar tarafında kaydedilen tek seferlik gelirlerin etkisi ile %52 ile net karını en çok artıracak banka olmasını beklerken, aynı dönemde artan karşılık giderleri nedeniyle Halk Bankası’nın %66 ile net karı en çok azalacak banka olacağını tahmin ediyoruz. 3Ç18’de bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında karşılık giderleri en çok artan bankanın %182 ile Albaraka Türk, en az artan bankanın ise %12,2 ile TSKB’nin olduğunu öngörüyoruz. Ayrıca TL’deki değer kaybının karşılık giderlerindeki olumsuz etkisi için uygulanan hedge sayesinde Akbank, Garanti ve YKB’nin net karındaki düşüşün sınırlı olacağını düşünüyoruz.

ASELS, EREGL, THYAO için güçlü, DOAS, OTKAR ve TRGYO için zayıf sonuçlar bekliyoruz

  • Öneri listemizdeki banka dışı şirketlerin 3Ç18’de yıllık bazda %41 ciro artışı ile birlikte FAVÖK marjında 2 puan iyileşme ve %8 net kar artışı yakalayacağını öngörüyoruz. 3Ç18’de TL’de yaşanan değer kaybını; operasyonel olarak döviz bazlı veya dövize endeksli faaliyetleri olan şirketlerin operasyonel sonuçlarını etkilerken, operasyonel olmayan tarafta döviz cinsi yükümlülükleri olan şirketlerin yüksek miktarda finansal gider yazmasına neden olmasını bekliyoruz.
  • Öneri listemizdeki banka dışı şirketlerden EREGL, ASELS, VESTL, THYAO, PGSUS ve AKCNS’nın 3Ç18’de yıllık bazda hem operasyonel karını hem de net karını artırmasını bekliyoruz.
  • ARCLK, FROTO, TOASO, CIMSA ve ISGYO’nun ise bu çeyrekte yıllık bazda operasyonel karını artırırken net karında zayıf operasyonel olmayan sonuçlara bağlı olarak düşüş görmeyi bekliyoruz. Ek olarak, operasyonel performansı güçlü olsa da KRDMD ve TRGYO’nun bu çeyrekte benzeri nedenlerle net zarar açıklayacağını öngörüyoruz.
  • DOAS, OTKAR, EKGYO ve BOLUC’un ise bu çeyrekte yıllık bazda hem operasyonel hem de net kar olarak zayıf bir çeyrek geçirdiğini tahmin ediyoruz.
PDF