Vakıf Yatırım Yükleniyor

1Ç18 Finansal Sonuçları | Erdemir / 27 Nisan 2018

Güçlü nakit akımı (+)

Erdemir’in 1Ç18’de FAVÖK marjı ve ton başına FAVÖK tahminlerimizin üzerinde gerçekleşirken, işletme sermayesindeki göz alıcı performans ve düşük yatırım harcamaları nedeniyle nakit yaratma kabiliyetinin oldukça güçlü kalmaya devam ettiğini gözlüyoruz. Şirketin açıkladığı sonuçlar yılsonu beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmelere işaret etmesine rağmen, büyüyen yurt içi pazarda daha fazla pazar payı kaybetmeyi göze alamayacağı ve kapasite artırım ihtiyacına ilişkin düşüncemiz nedeniyle Erdemir için 11,00 TL/hisse olan hedef fiyatımızda değişikliğe gitmiyor, bununla birlikte “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyoruz. 1Ç18 sonuçlarının hissede pozitif fiyatlanacağı kanaatindeyiz. Şirketin bugün saat 17.00’de düzenleyeceği telekonferans notlarını ayrıca paylaşacağız.

PDF