Vakıf Yatırım Yükleniyor

1Ç18 Finansal Sonuçları | Kardemir / 02 Mayıs 2018

Beklentimizin üzerinde sonuçlar (+)

Kardemir’in 1Ç18 finansal sonuçları piyasa beklentilerine göre iyimser olmamıza rağmen tahminlerimizin de üzerinde gerçekleşti. Operasyonel performanstaki olumlu seyrin yanında, borçluluk oranında da ciddi iyileşme sağlandı. 2018 yılı kalanında katma değeri yüksek ürünlerin gelirler içerisindeki ağırlığının artacağı, hammaddede maliyet avantajını sürdüreceği beklentimiz nedeniyle hisse için “AL” önerimizi sürdürüyoruz. Kardemir için 5,0 TL/hisse olan hedef fiyatımızda değişikliğe gitmiyor, “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyoruz.

 

 

PDF