Vakıf Yatırım Yükleniyor

2Ç18 Finansal Sonuçları | Aselsan / 15 Ağustos 2018

Güçlü sonuçlar, yükselen hedefler…

Aselsan, 2Ç18’de Research Turkey beklenti anketinin her anlamda en üst bandında yer alan tahminlerimizi de aşan güçlü sonuçlar açıkladı. Net kâr, beklentimizin %12, piyasa ortalama beklentisinin ise %42 üzerinde, yıllık %194 artarak 590 mn TL’ye ulaştı. Özellikle güçlü operasyonel büyüme net karın beklentileri aşmasına neden olurken, operasyonel olmayan kalemler de buna destek oldu. Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşen sonuçlar ve Şirketin yılsonu tahminlerini yukarı revize etmesi ile birlikte piyasada hisseye yönelik yukarı yönlü güncellemelerin geleceğini düşünüyoruz. Aselsan’ı, i) hükümetin destekleyici politikalarına devam ederek savunma sanayiini stratejik öncelikli sektörler arasında öne çıkmaya devam edeceği, ii) döviz bazlı iş modeli, iii) ihracat pazarlarında ve savunma dışı alanlarda öngördüğümüz büyüme potansiyeli ve iv) kur ve faiz riskine karşı dirençli bilanço yapısı ile beğenmeye devam ediyoruz. 2Ç18 sonuçlarının ardından tahmin ve varsayımlarımızda yaptığımız güncellemeler sonucunda, Aselsan için 12 aylık hedef fiyatımızı 38,2 TL’den 42,1 TL’ye yükseltiyor, uzun vadeli önerimizi “AL”, kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak koruyoruz.

PDF