Vakıf Yatırım Yükleniyor

2Ç18 Finansal Sonuçları | TSKB / 30 Temmuz 2018

 

TSKB (TSKB) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Aktif kalitesinde hızlı bozulma (-)

  • TSKB 2Ç18 için bizim tahminimizin %7,0, Research Turkey konsensüs tahminlerinin %3,0 üzerinde 166 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam çeyreksel bazda %4,3, yıllık bazda ise %14,1 artışa işaret etmektedir.
  • Bankanın 2Ç’de enerji sektöründe faaliyet gösteren büyük firmanın yaklaşık 471 mn TL’lik kredilerinin takibe alması sonucunda bankanın karşılık giderleri beklentimizin oldukça üzerinde gelirken, Takipteki Krediler Oranı (TKO) ise %0,2’den %1,9 seviyesine çıktı. Bu dönemde artan karşılık giderlerinin net kardaki olumsuz etkisi 70 mn TL’lik serbest karşılığın iptal edilmesi sonucunda sınırlandı.
  • Bankanın 2Ç net karının piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşmesine karşın, aktif kalitesinde hızlı bozulmanın hisse performansı üzerine etkisini negatif olacağını değerlendiriyoruz. TSKB için 1,62 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

PDF