Vakıf Yatırım Yükleniyor

3Ç18 Finansal Sonuçları | Akbank / 25 Ekim 2018

Akbank (AKBNK) 3Ç18 Finansal Sonuçları: TÜFEX gelirleri net faiz marjını destekledi (=)

  • Akbank 3Ç18 için beklentimizin %7, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %2 altında 1,33 mlr TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %17 düşüşe, yıllık bazda ise %11 düşüşe işaret etmektedir.
  • 3Ç’de kredi büyümesinde zayıf bir performans gösteren Akbank’ın kredi-mevduat oranı %93 düzeyine gerilemiştir.
  • 3Ç’de bankanın artan TÜFEX gelirleri, kredi-mevduat farkındaki daralmanın Net Faiz Marjı üzerindeki olumsuz etkisini azaltırken, 2.  aşamadaki karşılık giderlerinde (genel karşılıklar) kur bazlı artışın hedge edilmesi sonucunda toplam karşılık giderlerindeki artışın da net kar üzerindeki etkisi sınırlı kalmıştır.
  • Piyasa beklentilerine yakın gelen 3Ç sonuçlarının hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Son 1 aylık dönemde Akbank hisselerinin BIST-100 endeksine göre %8,2, bankacılık endeksine göre %2,1 daha iyi performans sergilediği görülmektedir. Akbank için hedef fiyatımızı 8,52 TL, Uzun Vadede ise önerimizi “AL” olarak korurken, hisse performansındaki olumlu ayrışmayı göz önünde bulundurarak, kısa vadede “Endeks Paralel Getiri” olan önerimizi “Endeks Üzeri Getiri” olarak revize ediyoruz.
PDF