Vakıf Yatırım Yükleniyor

3Ç18 Finansal Sonuçları | Emlak Konut GYO / 30 Ekim 2018

 

Emlak Konut GYO (EKGYO) 3Ç18 Finansal Sonuçları: Zayıf Operasyonel Sonuçlar(-)

Emlak Konut GYO’nun 3Ç18 finansal sonuçları hem bizim hem de piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiştir. Şirket’in 3Ç’de brüt karının 373 mn TL’den 65 mn TL’ye gerilemesi net karı olumsuz etkilemiştir. Şirket dördüncü çeyrek için 3,16 mlr TL satış değeri ve 2018 yılı için toplamında 1,8 mlr TL (9A18:1,1 mlr TL) düzeyinde net kar hedefini korumaya devam etmektedir. 4Ç olumlu beklentilerinin devam etmesine bağlı olarak zayıf 3Ç sonuçlarının hisse performansı üzerine etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz. Şirket için 2018 tahminlerimizde değişikliğe gitmiyoruz. Son 1 aylık dönemde şirket hisseleri BIST 100 getirisine göre %5,9 daha iyi, GYO endeksine göre %1,0 daha kötü performans göstermiştir. Emlak Konut GYO için 3,34 TL hedef fiyat ve kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, uzun vadede “AL” önerimizi koruyoruz.

 

PDF