Vakıf Yatırım Yükleniyor

Bankacılık Sektör Raporu / 08 Aralık 2017

Vakıf Yatırım Araştırma olarak 5 büyük ölçekli bankayı (Akbank (AKBNK), Garanti Bankası (GARAN), Halk Bank (HALKB, İş Bankası (ISCTR) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK)) kapsayan öneri listemize rapor tarihi itibari ile Borsa İstanbul’da işlem gören TSKB (TSKB) ve Albaraka Türk Katılım Bankası(ALBRK)’nı da dahil ederek sektöre yönelik beklentilerimizi güncelliyoruz. %11 risksiz faiz oranı ve %5 risk primi baz alınarak Gordon Büyüme Modeli ile değerlediğimiz bankalar arasında uzun vadede önerimizin “AL” olduğu bankalar şu şekildedir: Akbank (AKBNK),Garanti Bankası(GARAN), Halk Bankası (HALKB), İş Bankası (ISCTR) ve T.S.K.B. (TSKB). Yapı Kredi Bankası (YKBNK) için “TUT” önerimizi korurken, Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK) için önerimizi “TUT” olarak başlatıyoruz. Hem kısa vadede hem de uzun vadede cazip çarpanlara sahip olan Akbank (AKBNK),Garanti Bankası(GARAN), İş Bankası (ISCTR) ve T.S.K.B. (TSKB) en beğendiğimiz bankalardır. Son yıllarda aktif kalitesindeki bozulmayı dikkate alarak en az beğendiğimiz banka ise Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK)’dır.

Güncelleme raporumuzda ön plana çıkan başlıklar şu şekildedir;

  • Büyümede itici güç KGF: 2017 yılında devreye giren Kredi Garanti Fonu (KGF)’nin sürekli hale gelmesinin yanı sıra yurt içinde talebin daha da güçleneceği öngörümüzle beraber, bankacılık sektöründe 2018 ve 2019 yılları için kredi büyüme beklentimizi %14 (önceki: %12,7 ve %12,1) olarak yukarı yönlü güncelliyoruz.
  • Fonlamada artan maliyet: Önümüzdeki yıllarda bankaların mevcut pasif yapısında önemli bir değişiklik beklememekle birlikte, hem önemli merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmaya devam etmeleri hem de yurt içinde ekonomik kırılganlıkların artmasının ülke kredi notu üzerindeki baskıyı yükseltme riski nedeniyle bankaların yurt dışı fonlama maliyetlerinde artış trendinin devam edeceğini düşünüyoruz. 
  • TCMB’den faiz artış beklentisi: Merkez Bankası’nın özellikle son çeyrekte TL’de değer kaybının hızlanmasının ardından aldığı önlemle birlikte AOFM %12,25 seviyesine ulaştı. Kısa vadede Merkez Bankası’nın politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik yapmasını beklememekle birlikte, Geç Likidite Penceresinde (GLP) borç verme faiz oranında kademeli artışın gerçekleşmesini daha olası görüyoruz.
  • Aktif Kalitesi:  2017 yılında kredi büyümesinin hızlanması, KGF ile likidite sorunu yaşayan işletmelerin rahatlaması, önemli büyüklükte intikalin gerçekleşmemesi ve bankaların sorunlu kredi portföyü satışı yapması ile sektörün Takipteki Krediler Oranı (TKO) yılbaşındaki beklentilerin aksine gerileme gösterdi. Ancak önümüzdeki dönemde daha düşük bir büyüme hızında bankaların temkinli olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
  • Verimlilik: Dijitalleşmenin artması bankacılık sektörüne hem maliyet tarafında optimizasyon sağlamakta olup, hem de gelirlerini arttırabileceği bir satış kanalı olarak kullanmaya başlamaları bankaların Gider/Gelir oranlarında düşüş getireceğini düşünüyoruz.

Akbank (AKBNK) – Sahip olduğu defansif bilanço yapısı ve güçlü sermaye tabanı ile ön plana çıkan Akbank için hedef fiyatımızı 9,20 TL’den 10,42 TL’ye güncellerken, kısa ve uzun vadede önerilerimizi de yukarı yönlü revize ediyoruz.

Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK): Son yıllarda diğer bankalara göre aktif kalitesinde gözlenen bozulmanın yakından izlenmesi gerektiği görüşündeyiz. Albaraka Türk Katılım Bankası için 1,36 TL hedef fiyat ile öneri sürecimizi başlatıyoruz.

Garanti Bankası (GARAN) – 2018 yılında bankanın net risk maliyetinin sürdürülebilir seviye olan 100-120 bp düzeyine, TKO’nun ise %3,0 düzeyine çıkacağını öngörüyoruz. 

Halk Bankası (HALKB) -- 2018 yılı için piyasa beklentilerine paralel olarak bankanın sektör ortalamasının üzerinde %15 kredi büyümesi elde edeceğini tahmin ediyoruz.

İş Bankası (ISCTR) -- Dijitalleşmenin önümüzdeki yıllarda bankanın gider/gelir oranına kademeli iyileşme getirmesini ve bu oranının 2019 yılına kadar yaklaşık 1 puan iyileşeceğini tahmin ediyoruz.

TSKB (TSKB): Kendine özgü bankacılık modelinin katkısı ile sektör ortalamasının üzerinde özkaynak karlılık oranına sahip olan TSKB’nin, ayrıca güçlü risk yönetiminin de sayesinde oldukça düşük düzeyde faiz ve kur riskine maruz kalması ile defansif bilanço yapısı bulunmaktadır. TSKB için 1,89 TL hedef fiyat belirliyoruz.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) – Yapı Kredi Bankası için 4,53 TL hedef fiyatımızı 4,61 TL’ye çıkartıyoruz. Düşük sermaye yeterliliği nedeniyle diğer bankalara kıyasla risklere karşı daha kırılgan bulduğumuz banka için kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “TUT” önerimizi koruyoruz.


PDF