Vakıf Yatırım Yükleniyor

Dayanıklı Tüketim Sektörü / 07 Mayıs 2018

 

Gelirin bir fonksiyonu olan tüketim harcamaları ülkemiz GSYH’sinin yaklaşık %59’unu oluşturmaktadır. Bu oran tarihsel olarak en düşük %58 seviyesine gerilemiş olup, ekonominin nispeten daha iyi olduğu yıllarda %73’e çıkmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da Türk ekonomisinin büyümesinde tüketim harcamalarının lokomotif rol üstlenmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Dayanıklı tüketim harcamaları, sektöre özel sebeplerle dalgalı seyretse de, ortalamada GSYH büyümesi ve tüketim harcamaları artışının üzerinde performans göstermektedir.

Şubat-Eylül 2017 döneminde verilen ÖTV teşviki nedeniyle 2018 yılında yurt içi beyaz eşya pazarının yüksek baz etkisi altında kalacağını düşünüyoruz.  Türk Lirası’nın değer kaybetmiş olmasının talebi negatif etkileyeceğini ve şirketler için fiyatlama güçlüğü yaratacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte Türkiye’nin büyüme hikayesindeki itici gücün tüketim talebindeki artış olması nedeniyle bu yönde verilebilecek muhtemel teşviklerin dayanıklı tüketim sektörü talebini de olumlu etkileyeceği kanaatindeyiz. Beyaz eşya satın alımına yönelik orta-uzun vadede devletin enerji tasarrufuna ya da tüketiciyi desteklemeye yönelik ÖTV teşvikinin yinelenebileceğini öngörüyoruz. Öte yandan üretilen beyaz eşya ürünlerinin %73’ünü ihraç eden sektörün ana pazarı Avrupa’da, büyümenin ılımlı oranda yükselmesi beklenmektedir. TL’nin € ve £’e karşı değer kaybı beyaz eşya sektörünü rekabetçi konuma getirerek ihracat artışını destekleyecektir. Türkbesd beklentisi ihracatın 2018 yılında %6,4 büyümesi yönündedir.

14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında oynanacak ve Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası dolayısıyla televizyon ihracatında bir önceki yıla göre %10’luk artış yaşanabileceğini düşünüyoruz. 2012’den bu yana 2,8-3,2 mn adet aralığında değişim gösteren yurt içi televizyon satışlarının ise 2018 yılında da gerilemeye devam edeceğini öngörüyoruz.

Sektörün önemli maliyet kalemi olan çelik ve plastik fiyatlarındaki yüksek seviyeler ile $/TL’deki artış yurt içinde marjları baskı altında bırakırken, panel fiyatlarındaki gerileme ve €/$’daki yüksek seviyelerin bu baskıyı hafifletmesi beklenebilir.

Arçelik - Uzun vadeli yatırım için cazip giriş seviyesi: Arçelik, son dönemde çelik fiyatlarındaki artışın marjlardaki olumsuz etkisi, ana pazarlarından Türkiye’de yüksek baz etkisi ve İngiltere’deki zayıf talebin baskısı altında kaldı. Bununla birlikte 2017 ortalamasına kıyasla €/$ paritesindeki değişimin şirket lehine gelişimi, fiyat düzeltmelerinin maliyet baskısını sınırlı da olsa hafifletmesi, işletme sermayesinde beklediğimiz iyileşme nedeniyle en kötünün geride kaldığı kanaatindeyiz. Şirketin düşük penetrasyonlu ülkelerdeki operasyonlarının uzun vadede yüksek büyüme potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz. Arçelik için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başı 22,98 TL olarak belirliyor, uzun vadeli önerimizi “AL”, kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak başlatıyoruz.

Vestel Elektronik -  Operasyonel marjlarda stabilizasyon: Vestel Elektronik’in 2017’de yükselen hammadde fiyatlarının etkisiyle zayıflayan operasyonel kar marjlarının; gerileyen panel fiyatları, ürün karmasında karlılığı daha yüksek segmente kayış, fiyat düzeltmeleri ve €/$ paritesindeki değişimin şirket lehine gelişiminin olumlu katkısıyla 2018’de toparlanmasını bekliyoruz. Beyaz eşya segmentinde devam eden yatırımlara rağmen, işletme sermayesinde beklediğimiz normalleşme ile nakit akışının pozitife döneceğini tahmin ediyoruz. 2018’de, dünya kupası nedeniyle TV satışlarının yükselmesini, Toshiba ile imzalanan marka lisans anlaşmasının katkısının artmasını bekliyoruz. Beyaz eşya segmentindeki kapasite artışının etkisi 2018 ikinci yarısından itibaren hissedilecek olup tam etkisi ise 2019 satış hacminde gözlenecek. Vestel Elektronik için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başı 11,16 TL olarak belirliyor, getiri potansiyelinin yetersiz olması nedeniyle uzun vadeli önerimizi “TUT”, kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak başlatıyoruz.

PDF