Vakıf Yatırım Yükleniyor

Şirket Raporu Arçelik / 30 Temmuz 2018

Arçelik operasyonel marjları, hammadde maliyetlerinde son dönemde yatay seyir gözlense de, kurlardaki değişimin fiyatlara maliyetlerdeki etkisi oranında yansıtılamaması nedeniyle baskı altında kaldı. Şubat-Eylül 2017 döneminde verilen ÖTV teşvikinin yarattığı zorluk ve stoklardaki artış işletme sermayesindeki bozulmayı tetikledi. Çelik ve plastik fiyatlarındaki normalleşmeye rağmen, TL ve Rupi tarafındaki seviyeler şirket aleyhine seyretmeye devam ediyor. Arçelik için hedef fiyatımızı makro tahminlerimizdeki değişiklikler, şirkete ilişkin projeksiyonlarımızdaki revizyonlar doğrultusunda değerlememizde meydana gelen düşüş sonrası hedef fiyatımızı 22,98 TL’den 16,04 TL’ye düşürüyor, uzun vadeli önerimizi “AL”, kısa vadeli önerimiz ise “Endekse Paralel Getiri” olarak koruyoruz.

PDF