Vakıf Yatırım Yükleniyor

Şirket Raporu Kardemir / 16 Mart 2018

Güçlü beklentilerle değerleme olarak hala cazip”

Katma değeri yüksek ürünlerin gelirler içerisindeki ağırlığının artacağı, hammaddede maliyet avantajını sürdüreceği beklentimiz nedeniyle şirketin 2018 görünümünü olumlu buluyoruz. Son 12 ayda BIST 100’ün oldukça üzerinde performans göstermesine rağmen; Kardemir’in Filyos Limanının devreye girmesi ile ihracat potansiyelinin yükselecek olması, enerji maliyetini düşürmeye yönelik atılan adımların karlılığa katkıları, 3,5 mn ton kapasiteye ulaşma yolundaki çalışmalar ve borçluluğundaki azalmalar nedeniyle, hissenin hala değerleme olarak cazibesini koruduğunu düşünüyoruz. Kardemir (D) hedef fiyatımızı 2,57 TL’den 5,00 TL’ye yükseltiyor, mevcut fiyatın %22 yükselme potansiyeli taşıdığını öngörüyoruz. Uzun vadeli önerimizi “AL”, kısa vadeli önerimiz ise “Endekse Üzeri Getiri” olarak güncelliyoruz.

PDF