mobil-menu-opener

Hakkımızda


VKYANALİZ websitesi ülkemizdeki finansal okuryazarlık düzeyini yükseltmeye yönelik faaliyetlere katkıda bulunmak amacıyla Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından kurulmuştur.

Vakıf kültürünün takipçisi olan Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş;

Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak, sermaye piyasası araçlarının ihracı, halka arzı ile alım-satımı, Menkul Kıymetlerin Geri Alma (Repo) veya Satma (Ters Repo) Taahhüdü ile Alım Satımı, Menkul Kıymetler Borsası'nda üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak, saklama hizmetlerini yerine getirmek, Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yöneticiliği yapmak üzere 1996 Kasım ayında kurulmuş, 23.03.2006 tarihinde ödenmiş sermayesini 35.000.000.-YTL'sina yükseltmiştir.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nun iştiraki olan Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. güçlü sermaye ve ortaklık yapısı ile sektörün önemli aracı kurumları arasında yer almaktadır.

Geniş Yetkili Aracı Kurum statüsünde olan kuruluşumuzun yetkili olduğu yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin tablo aşağıdadır.


İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri
1. Emir İletimine Aracılık FaaliyetiYurt İçindeYurt Dışında
1.i. Paylar--
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler--
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri--
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar--
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar--
1.vi. Diğer Türev Araçlar--
2. İşlem Aracılığı FaaliyetiYurt İçindeYurt Dışında
2.i. Paylarİzni Var-
2.ii. Diğer Menkul Kıymetlerİzni Var-
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri-
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlarİzni Var-
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlarİzni Var-
2.vi. Diğer Türev Araçlarİzni Var-
3. Portföy Aracılığı FaaliyetiYurt İçindeYurt Dışında
3.i. Paylar--
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler--
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri--
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar--
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar--
3.vi. Diğer Türev Araçlar--
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyetiİzni Var
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyetiİzni Var
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti
6.i. Aracılık Yüklenimiİzni Var
6.ii. En İyi Gayret Aracılığıİzni Var
7. Saklama Hizmeti
7.i. Sınırlı Saklama Hizmetiİzni Var
7.ii. Genel Saklama Hizmeti-


YAN HİZMETLER
Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
Kredi ya da ödünç verilmesi
Döviz hizmetleri sunulması
Genel yatırım tavsiyesi sunulması
Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması
Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması
Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması