Vakıf Yatırım Yükleniyor

BIST 100

96558,65

0,5500

BIST 30

120027,12

2,5900

FAİZ

25,8

0,0000

USD/TRL

5,6515

0,0001

EUR/TRL

6,51125

-0,0059

GRAM ALTIN

222,086

-0,1150

EUR/USD

1,15155

-0,0001

BRENT

80,22

0,4400

Alım-satım işlemlerinde kendi nam ve hesabına hareket eden kişi ve kurumlara verilen isim.
Bir işletmenin öz sermaye toplamının pay senedi sayısına bölünmesiyle belirlenir.
Opsiyonun dayanak varlığının fiyatı bir birim değiştiğinde, opsiyon primindeki değişimin ne kadar olacağını gösteren oran.
Yerel bir saklama kuruluşunda depo edilen yabancı menkul kıymetleri temsilen çıkarılan ve bu menkul kıymetlerin verdiği hakları aynen sağlayan, bunlara özdeş, hamiline yazılı, nominal değeri temsil ettiği yabancı menkul kıymetin para birimi cinsinden ifade edilen sermaye piyasası aracıdır.
Devletin cari yıl bütçe kanununa dayanarak, bütçe açıklarının finansmanı amacıyla çıkarmış olduğu borçlanma senetlerinin genel adıdır.
Hazine Müsteşarlığı tarafından itibari kıymetleri eşit ve ibareleri ayni olmak üzere çıkartılan borç senetleridir.
Menkul kıymet borsalarında piyasanın belirlenen bir süre içerisinde, belirlenen bir seviyede düşüş göstermesi durumunda, hisse senedi ve vadeli endeks piyasalarında, alış ve satış emirlerindeki dengesizlik nedeniyle oluşabilecek aşırı düşüşlerin önlenebilmesi amacıyla, işlemlerin geçici olarak durdurulması uygulamasıdır.
Firmanın nakit varlıkları ile bir yıl ve daha kısa sürede nakde çevrilebilecek varlıklarının izlendiği bilanço bölümüdür
Bir yıldan (faaliyet döneminden) uzun süre için, işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere elde edilen ve bir yıldan kısa sürede nakde çevrilmesi, tüketilmesi düşünülmeyen ya da kısa sürede nakde döndürülme niteliği taşımayan işletme varlıklarıdır.