Vakıf Yatırım Yükleniyor

BIST 100

93418,65

47,9800

BIST 30

115209,84

21,3200

FAİZ

25,51

0,0000

USD/TRL

6,5112

-0,3602

EUR/TRL

7,3898

-0,4686

GRAM ALTIN

243,629

-8,8840

EUR/USD

1,13585

-0,0052

BRENT

72,57

-0,0400

Opsiyonun dayanak varlığının fiyatı bir birim değiştiğinde, opsiyon deltasındaki değişimin ne kadar olacağını gösteren oran.
İnşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen, nominal değeri eşit hamiline yazılı menkul kıymettir.
Gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere TTK Çerçevesinde yeni bir anonim şirket olarak ani usulde kurulabildikleri gibi, daha önce kurulmuş şirketlerin esas sözleşmelerini Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemelerine uygun olarak değiştirerek, gayrimenkul yatırım ortaklığına "dönüşmeleri" mümkün olan ortaklıklardır. Her iki şekilde de GYO’ların kuruluşunun veya dönüşümünün Kurul’ca uygun görülmesi gerekmektedir. GYO’lar sadece gayrimenkule dayalı portföy işletmeciliği faaliyeti kapsamında faaliyet gösterebilir."
Köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ile benzerlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlarının gelirlerine ortak olunması için çıkarılan senetlerdir.
Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde tamamının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.
En az % 51 i belirli bir topluluğun menkul kıymetlerine yatırılan fonlara verilen isim.