Vakıf Yatırım Yükleniyor

BIST 100

98383,26

-9,2000

BIST 30

122387,24

-13,8800

FAİZ

26,52

-0,0400

USD/TRL

5,70485

0,0191

EUR/TRL

6,58145

-0,0030

GRAM ALTIN

224,849

-3,3990

EUR/USD

1,15305

-0,0044

BRENT

80,91

-0,5000

Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca sağladığı nakit akımlarının bir iskonto oranı ile (örn: piyasa faizi) ile iskonto edilerek bugüne indirgenmesi ile ulaşılan toplam değerdir.
Dönen varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farka eşittir.
Bir kıymetin üzerinde yazan değerdir.
Belirli bir amaca uygun olarak seçilmiş döviz kurlarının, uygun bir ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak elde edilmiş ortalamasını ifade eder.