Vakıf Yatırım Yükleniyor

BIST 100

93418,65

47,9800

BIST 30

115209,84

21,3200

FAİZ

25,51

0,0000

USD/TRL

6,377

0,0209

EUR/TRL

7,2329

0,0235

GRAM ALTIN

243,629

0,0000

EUR/USD

1,13465

0,0002

BRENT

72,19

0,0000

Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca sağladığı nakit akımlarının bir iskonto oranı ile (örn: piyasa faizi) ile iskonto edilerek bugüne indirgenmesi ile ulaşılan toplam değerdir.
Dönen varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farka eşittir.
Bir kıymetin üzerinde yazan değerdir.
Belirli bir amaca uygun olarak seçilmiş döviz kurlarının, uygun bir ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak elde edilmiş ortalamasını ifade eder.