1Ç19 Büyüme Verileri

Türkiye ekonomisi 1Ç19’da piyasa beklentilerine paralel %2,6 daraldı

  • TÜİK tarafından açıklanan verilere göre gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019’ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,6 daraldı. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2019 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla %16 artarak 914 milyar 699 milyon TL oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, çeyreklik bazda %1,3 arttı ve böylece Türkiye ekonomisi teknik resesyondan çıkmış oldu.
  • Ekonomideki daralma, enflasyondaki yükseliş ve kurlardaki dalgalı seyir ile talep koşullarındaki daralmanın devam ettiğini ancak hanehalkı nihai tüketim harcamalarındaki düşüşün %4,7 ile beklentilerimizin altında kaldığını görüyoruz. Kamu harcamaları ise %7,2 artış ile beklentilerimizin bir miktar üzerinde kalarak çeyreklik bazda büyümeyi desteklemiş gibi görünüyor. 4Ç18’de de olduğu gibi, ihracattan gelen güçlü destek devam ediyor. Mal ve hizmet ihracatı %9,5 artarken, ithalattaki %28,8 daralma net ihracatın büyümeye olan katkısını artırdı.
PDF Dökümanı Görüntülemek İçin Tıklayın