3Ç18 Büyüme Verileri

Türkiye ekonomisi 3Ç18’de %1,6 büyüdü

  • TÜİK tarafından açıklanan verilerde zincirlenmiş hacim endeksine göre gayrisafi yurtiçi hasıla 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,6 artış gösterdi. 2Ç18 büyümesi %5,2’den %5,3’e revize edildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH bir önceki çeyreğe göre %1,1 daraldı.
  • Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %21,8 artarak 1 trilyon 13 milyar 453 milyon TL oldu. GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 3Ç18’de 3Ç17’ye göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörü %1, sanayi sektörü %0,3 büyürken, inşaat sektörü %5,3 daraldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörü ise %4,5 büyüdü. 
  • 2018 yılının üçüncü çeyreğinde ekonomik büyüme %1,6 gerçekleşerek, %1,85 düzeyindeki beklentimizin bir miktar altında kaldı. Özel tüketim tarafındaki daralmaya karşılık, kamu harcamalarındaki artış ve özellikle turizmdeki olumlu seyrin etkisiyle hizmet sektöründen gelen katkı ile ekonomi büyümeye devam etti. Ancak açıklanan veriler yılın ikinci çeyreğinden itibaren başlayan durgunluğun göstergesi oldu. Talepteki gerileme ve yaşanan kur şokunun etkileriyle ara malı ithalatında yaşanan gerileme, sabit sermaye yatırımlarını aşağı çekerken, makine ve teçhizat yatırımlarındaki %8’lik daralma önümüzdeki dönemde de ekonomik aktivitedeki durgunluğun devam edebileceğine işaret ediyor. 
PDF Dökümanı Görüntülemek İçin Tıklayın