BİST’in güne 95.000 üzerinden başlamasını bekliyoruz

95.200-95.700 aralığı aşılabilirse 96.500 seviyesi hedef olacaktır.
94.400 üzerinde kalındığı sürece de yukarı denemeler sürecektir.