Dayanak varlığın spot piyasa fiyatı ile opsiyonun kullanım fiyatı arasındaki farka eşittir. İçsel değer negatif bir değer alamaz.
Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışıdır.
Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü piyasalardır.
Normal pay senetlerine göre sahibine çeşitli ayrıcalıklar sağlayan pay senetlerine verilen isim.
En az % 51 i kurucusunun iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetlere yatırılan fonlardır.
Sermaye piyasası araçlarının ihracında ya da halka arzında yatırımcıları şirket hakkında bilgilendirmek üzere düzenlenen belgelere verilen isim.