Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalamasının en az %25 ini, devamlı olarak Türk şirketlerinin hisse senetlerine yatırmış olan fonlardır.
Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fonun, portföy değerinin %51 i bu araçlardan oluşmaktadır.
Spekülatif ya da korunma amacı ile sahip olunmayan menkul kıymetin ödünç alınarak satılması anlamında kullanılır.
TCMB’nin kısa vadeli faiz oranlarını belirlenen düzeyde oluşmasını sağlamak ve finansal piyasalardaki likiditeyi düzenlemek amacı ile genellikle hazine kağıtlarında alım-satım-geri alım vaadiyle satım-geri satım vaadiyle alım işlemleridir
Matematiksel bir ifade olup hisse için düşündüğümüzde, hissenin belirlenmiş bir periyotta; her bir gerçekleşen emir fiyatının, o fiyatla eşleşen emir miktarı ile çarpılıp, tüm gerçekleşen işlem miktarına bölünmesi ile çıkan sonuçtur.
Herhangi bir kıymetin, alış ve satış fiyatı arasındaki farkı ifade eder.
Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören menkul kıymetleri almaya istekli oldukları fiyattır.
Vadesinden önce istenen herhangi bir tarihte opsiyon alıcısı tarafından kullanılabilen opsiyonlardır.
Sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracılık yetkisi verilmiş anonim ortaklıklardır.
Menkul kıymetler farklı piyasalarda işlem görebilirler. Genellikle aynı menkul kıymetin eş zamanlı olarak düşük fiyatlı piyasada alınıp yüksek fiyatlı piyasada satılması işlemidir.
Dönen varlıkların stoklardan çıkarılıp, kısa vadeli borçlara bölümü ile ortaya çıkan orandır. Stok taşımayan şirketler için bir anlam ifade etmez. Likidite Oranı-Çabuk Oran olarak ta kullanılmaktadır.
Sadece vade tarihinde opsiyon alıcısı tarafından kullanılabilen opsiyonlardır.
Piyasaların düşme eğiliminde olduğu ya da düşüş yönlü bir algının olduğu piyasa şeklinde yorumlanabilir. Teknik analistler genellikle piyasanın, gördüğü en yüksek seviyeden %20 oranında düşüş ile bu piyasaya girildiğini belirtir.