İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak en az % 50 oranında oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerdir.
TCMB’nin gözetimi altında, fon fazlası ve fon ihtiyacı olan bankaların işlem yaptığı piyasalardır. Kısa vadeli fon hareketleri gerçekleşmektedir. TCMB’nin bu piyasada bizzat alıcı ve satıcı rolü de vardır.
Bir yatırımın, yatırım dönemi süresince sadece anaparasının kazandığı faiz oranıdır.
Dayanak varlığın piyasa fiyatının opsiyon sözleşmesindeki kullanım fiyatına eşit olduğu opsiyona verilen isim.
Vadeli işlem piyasalarında işlem yapıldığında söz konusu işlemin tescili için takas merkezi hesabına yatırılması zorunlu olan ilk teminata verilen isim.
Bir seans süresince o hisse senedinin işlem görebileceği en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesinde esas teşkil eden fiyattır.
Şirketlerin sermayelerini güçlendirmek ve/veya fon ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile bedel karşılığında hisse senedi dağıtarak sermayeyi artırma işlemidir.
Anonim ortaklıkların, iç kaynaklarından yaptıkları sermaye artırımı karşılığı çıkardıkları hisse senetlerini bir bedel almaksızın ortaklarına dağıtarak gerçekleştirdikleri sermaye artırımlarına verilen isim.
Piyasadaki bir birimlik değişimin menkul kıymette oluşturduğu etkiyi/hassasiyeti gösteren katsayıdır. Beta katsayısında 1 sayısı referans kabul edilir. Örneğin; Beta katsayısı 1,1 olan menkul kıymet , piyasa %1 yükselirse , %1,1 yükseleceğini teorik olarak gösterir.
Her dönem, bir önceki dönem elde edilen faizin anaparaya eklenerek yeniden faize yatırılması durumunda elde edilen getiriyi gösteren orandır.
Amerikan tipi opsiyon fiyatı hesaplamada kullanılan ve kısa bir zaman diliminde finansal varlık fiyatlarında iki yönde (binomial) değişim olacağı esasına dayanan modelidir. Cox-Ross-Rubinstein tarafından 1979 yılında geliştirilmiştir.
İlk ihraçların yapıldığı piyasadır.
Avrupa türü opsiyon fiyatlarını temettü oranı, risksiz faiz oranı, volatilite gibi temel verileri baz alarak hesaplamak üzere Fisher Black ve Myron Scholes tarafından 1973 yılında geliştirilen modeldir
Piyasanın genel olarak iyimser olduğu veya olacağı beklentisi ile yatırımların yapıldığı piyasadır Teknik analistler genellikle piyasanın , gördüğü en düşük seviyeden %20 oranında yükseliş ile bu piyasaya girildiğini belirtir.
Vadesi 1 yıldan kısa olan, çıkaran kurum tarafından öngörülen vade sonunda belli bir bedelin ödenmesinin taahhüt edildiği menkul kıymetlere verilen isim.
Borsada işlem görmeye başlayan hisse senetlerinin, borsadaki arz ve talep koşullarına göre oluşan fiyatıdır.
Pazar’da yapılan işlemler için tarafların her birinden ayrı ayrı, işlem tutarı üzerinden Borsa Yönetim Kurulu nca belirlenen oranlar üzerinden hesaplanan ücret, Borsa payı olarak Borsa tarafından tahsil edilir.
Belli bir komisyon karşılığı alım/satım işlemlerine aracılık eden, işlemleri kendi adına ancak taraf olduğu kişi veya kurumlar hesabına yapan işlemcilere verilen isimdir.