Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının veya bir kısmının gerçekleşmesi, gerçekleşmeyen kısmının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.
Girildiği anda gerçekleşmesi esas olmakla birlikte, tamamının gerçekleşmemesi durumunda kalan miktarın pasif emir olarak tutulduğu emir türüdür.
İşlem yapabilmek için yatırılmış olan teminatın üzerinde işlem yapabilmeye imkan veren uygulamadır.
İçsel değeri sıfırdan büyük olan opsiyonlara verilen isim.
Portföyünün tamamı hisse senetleri, borçlanma senetleri, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından en az ikisinden oluşan fonlara verilen isim.
Fiyatların düşeceği beklentisi ve/veya korunma amacı ile finansal varlığın ödünç alınarak satılma işlemidir. Türev piyasalarda ödünç işlemine gerek kalmadan kısa pozisyona geçilebilmektedir.
Bir opsiyonun kullanılması durumunda dayanak varlığın alım/satımının hangi fiyattan olacağını gösterir.
SPK mevzuatı gereğince yapılması gereken bildirimlerin yer aldığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu na bağlı elektronik sistemdir.