Hisse senedi bazında belirlenen ve alım satım sistemine limit fiyatlı emir olarak bir defada girilebilen en yüksek miktardır.
Yatırım amacı taşıyan, ortaklık veya alacak hakkı sağlayan, belirli şekil şartlara haiz, nama veya hamiline düzenlenmiş, çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu‘nun iznine tabi kıymetli evraklardır.