Kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip finansal araçların işlem gördüğü piyasaya verilen isim.
Para piyasasında, para arzı ve para talebinin etkileşimine göre belirlenen ve mevduatlar ile diğer yatırımlar için ödenen faiz oranıdır.
Pay, Vadeli işlem ve opsiyon borsasında sorumlu oldukları her pay/sözleşme için borsa yönetim kurulunca belirlenen yetkiler çerçevesinde hem alış hem de satış kotasyonlarını sisteme ileten ve bu kotasyonlar doğrultusunda işlem yapan borsa üyeleridir.
Geleceğe dönük, tahmini olarak hazırlanan bilançodur.
Satım opsiyonu anlamına gelmektedir.
Pay Piyasası için açıklanacak olursa; piyasadan bağımsız olarak, genelde benzer sektörlere ait, aralarında korelasyon bulunan, iki farklı pay arasında, belirli bir vade içerisinde, düşük performans göstermesi beklenen bir payı satarak yüksek performans göstermesi beklenen payı alarak yapılan alım-satım stratejisidir.