Satım opsiyonu, belirli bir vadede veya vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat üzerinden, belli miktar ve nitelikteki dayanak varlığı satma hakkını veren sözleşmelerdir.
Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören menkul kıymetleri satmaya istekli oldukları fiyattır.
En az % 51 i belirli bir sektörü oluşturan ortaklık menkul kıymetlerine yatırılan fonlara verilen isim.
Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan yatırım fonları şeklinde tanımlanabilir. Bununla birlikte hedge fonlar sayesinde yatırımcı, kısa ve uzun pozisyon alabilmekte, arbitraj stratejileri uygulayabilmekte, değerinin altında fiyatlanmış bir menkul kıymeti aynı anda hem alıp hem satabilmekte, opsiyonlara veya tahvillere yatırım yapabilmekte ve düşük risk altında yüksek getiri elde etme imkanı taşıyan her türlü piyasada yatırım yapabilmektedir.
Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, düzenlemek ve denetlemek üzere kurulan idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici kamu kurumudur.
Bir ürünün alış veya satışının işlem tarihinde belirlenen fiyat üzerinde en çok iki iş günü sonrasında gerçekleştirildiği piyasadır.
Yatırımcının mevcut pozisyonunu taşıyabilmesi için bulunması gereken minimum teminat miktarıdır.
Faizsiz bono olarak nitelendirilmektedir. Eşit değerli sertifikalardır. Bölünmez hisselerle sahiplik yetkisini temsil ederler. İhraca konu varlıklar üzerinde sertifika sahipleri lehine hak tesisini sağlarlar. Genel olarak dayanak varlıklar bir özel amaçlı şirkete (VKŞ) devredilir. Varlıklardan doğan gelirler üzerinden hak tesis ederler. İkincil piyasalarda işlem görebilirler. Sabit veya değişken getiri sağlayabilirler. Borç enstrümanı değildirler. Temelinde mutlaka bir dayanak varlık bulunmaktadır.