İhraç vadesi 1 yıldan uzun menkul kıymetlere verilen isim.
Borsa İstanbul bünyesinde mevcut piyasalarda gerçekleşen pay, borçlanma araçları, yurt dışı sermaye piyasası araçları, türev araçlar ve kıymetli madenler ile ilgili işlemlerin nakit ve menkul kıymet takasını sonuçlandırmak üzere yetkilendirilmiş merkezi takas kuruluşudur.
Fiyat, hacim gibi göstergelerden hareketle, geçmiş dönem piyasa hareketlerinin analiz edilerek bu yolla geleceğe yönelik olarak fiyat tahminleri yapılmasına dayanan analiz yöntemidir.
Piyasa dinamiğini makro ve mikro düzeyde ekonomik gelişmelerle tanımlayan, siyasi konjonktürden ülkeler arasındaki ilişkilere; para politikalarına ilişkin kararlardan bunların yansımalarına kadar spekülasyona yol açan tüm değişimleri inceleyen bilim dalına verilen isimdir.
Yükümlülüklerin zamanında ve usulüne göre yerine getirilmemesine verilen isim.
Toplam teminatı, sürdürme teminatı tutarının altına düşen veya eksi nakit teminat oluşan hesaplar için ilgili üyelere yapılan çağrıdır.
Vadeli işlem sözleşmelerinin gelecekte olması gereken fiyatıdır.
Bir menkul kıymetin işlem anında belirlenen vade ve faiz oranından geri satım taahhüdü ile alım işlemidir.
Organize olmayan, belirli bir yapı altında toplanmayan piyasalardır.