Belirli bir ürünün, fiyatı bugünden sabitlenmek koşuluyla ileri bir tarihte teslim edilmesi taahhüdünü içeren sözleşmelerin alınıp satıldığı piyasalara verilen isim.
Üzerinde anlaşma sağlanan bir işlemin, fiilen yerine getirileceği tarihi ifade eder.
Menkul kıymetleştirilmiş opsiyon olarak ta isimlendirilir. Yatırımcısına, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı sermaye piyasası aracıdır. Yapılandırılmış finansal üründür.
Kuruluşların kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları karşılığında ihraç edebilecekleri kıymetli evraktır.
Viop