1Ç18 Büyüme Verileri

Türkiye ekonomisi 1Ç18’de beklentilerin üzerinde %7,4 büyüdü

  • TÜİK tarafından açıklanan verilere göre gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,4 artış gösterdi. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla %21,9 artarak 792 milyar 691 milyon TL oldu.
  • 2018 yılında, başta gelişmiş ülkelerin para politikası alanında atacağı adımlar, ticaret savaşları ve jeopolitik gerginlikler gibi nedenler gelişmekte olan ülke ekonomilerinin kırılganlıklarını artırıyor. Dış faktörlere ek olarak yurt içinde, yüksek seyreden cari açık, kurlardaki sert hareketler, yüksek enflasyon ve seçimler nedeniyle kamu maliyesinde görülebilecek genişlemenin yılın kalanında büyüme performansına olumsuz yansıyabileceği görüşündeyiz. İkinci çeyrekte açıklanan verilerin de ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret etmesiyle birlikte, 2018 yılında ekonomik büyümenin %4-4,5 aralığında gerçekleşebileceğini öngörüyoruz.
PDF Dökümanı Görüntülemek İçin Tıklayın