2Ç18 Büyüme Verileri

Türkiye ekonomisi 2Ç18’de piyasa beklentisine paralel %5,2 büyüdü

  • TÜİK tarafından açıklanan verilere göre gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,2 artış gösterdi. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %20,4 artarak 884 milyar 4 milyon 260 bin TL oldu.
  • 2017 yılının ikinci çeyreğinden itibaren büyümeye güçlü destek veren hanehalkı tüketim harcamaları 2Ç18’de de GSYH büyümesine pozitif katkıda bulundu. Özel tüketimde bir önceki çeyreğe göre bir miktar yavaşlama görülse de, kamu harcamalarındaki güçlü artış, toplam tüketimden gelen katkının devam etmesini sağladı. Yatırım tarafında; inşaat yatırımları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,6 artış gösterirken, makine ve teçhizat yatırımları %0,6 artış gösterdi. Birinci çeyrekte başlayarak hala devam eden TL’deki değer kaybının ve özel tüketim harcamalarındaki bir miktar yavaşlamanın da etkileriyle ihracatın, ithalatın önüne geçtiğini ve bir önceki çeyreğin aksine büyümeye pozitif katkıda bulunduğunu görüyoruz.  
  • 2Ç18 büyüme verileri, tüketim ve yatırımdan gelen desteğin hız kesmekle birlikte devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde özel tüketimdeki yavaşlamanın daha belirgin hale gelmesini ve son aylarda bütçe dengesine verilen önem nedeniyle kamu harcamalarında da gerileme olmasını bekliyoruz. Öncü verilerin işaret ettiği üzere üretim ve yatırımlarda görülen yavaşlamanın ve 3Ç17’deki büyümeden kaynaklanan güçlü baz etkisinin olumsuz etkilerini 3Ç18 büyüme verilerinde göreceğimizi düşünüyoruz.
PDF Dökümanı Görüntülemek İçin Tıklayın