"Sayın müşterimiz, ek alım ve kredili işlem talebiniz dikkate alınabilmesi için bankamızdaki varlığınızın en az 10.000 TL tutarında olması gerekmektedir."

Ek Alım Limiti : Şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde belirli hisse senetlerinde gün içerisinde geri satışı yapılmak üzere yatırım hesabınızda bulunan varlıklarınızın 3 katına kadar ek alım limiti tanımlanabilmektedir. Ek alım limiti ile alınan hisse senetlerinin aynı gün içerisinde satılması zorunludur.

Hisse Senedi Kredi Limiti : Sermaye piyasası mevzuatı gereğince kredili alım işlemlerine konu olabilecek hisse senetlerinden şirketimizce uygun görülenlerde kredili alım işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Kredili alım işlemi yapılırken asgari %50 oranında öz kaynak bulundurulması zorunludur.